top of page

Kjære gode venner og samarbeidspartnere av VFA!


Ved disse tider bruker vi i VFA å gjøre en gjennomgang av året som har gått; rapportere fra arbeidsreiser som har blitt gjennomført i løpet av året og takke for all bistand og støtte.


I 2020 rakk vi å gjennomføre ett prosjekt før pandemien slo til. Allerede på vårparten 2021 måtte måtte vi se i øynene at det ikke ville bli mulig å gjennomføre noen prosjekter i år.


I år som i fjor, har det vært til stor oppmuntring at Interoptik og Brilleland gjennom aktivitet i forbindelse med Verdens synsdag har bidratt med betydelige midler til VFAs videre arbeid. VFA er nå i den situasjonen rent økonomisk at vi så snart det blir trygt å reise igjen, kan sende nye team til våre kontaktpunkter i Peru, Guatemala og Kambodsja. Vi vil også være i stand til å kunne møte eventuelt økte kostnader knyttet til gjennomføringen av nye prosjekter.


Styret i VFA har gjennom inneværende år fortsatt sine månedlige møter, og det har vært fokus på å holde aktivitet på hjemmesiden og på Facebookkontoen . Vi har hatt sporadisk kontakt med våre samarbeidspartnere lokalt, og tror det er av stor verdi å få prosjektarbeidet i gang igjen så snart det er forsvarlig. Pandemien er ubarmhjertig, og treffer folk hardt på mange måter der hvor det er lite eller ikke noe offentlig velferdsnett.

I denne fasen mens vi venter vil vi få sende våre beste ønsker til alle VFA-venner for året som ligger foran oss.


Beste hilsen Gunnar Lindgrenbottom of page