top of page

Verdens synsdag, - aktuell for oss alle


Hvert år donerer Brilleland 50 kroner per kunde som bestiller synsundersøkelse. Målet er å samle inn 250 000 kroner som går uavkortet til VFA. Aksjonen er et ledd i markering av Verdens synsdag. - Dette er også en høyaktuell markering for oss her i Norden, sier Karin Lund som er fagsjef i Brilleland. Her forteller hun hvorfor.

-Verdens synsdag er en viktig markering av hvor mange det er som er unødig blinde i verden og hvor lite det skal til for å bedre øyehelsen, sier Karin Lund.

- I Norge har vi rutiner for å sjekke synet på barn når de blir født og på en 4 års kontroll. Siden er det opp til den enkelte å følge opp videre.

Sjekk deg jevnlig

Alle bør undersøke seg jevnlig. Særlig viktig er dette for barn. Mange sliter unødig på skolen fordi de ikke ser godt nok. De blir urolige i timen og ender opp med en ADHD diagnose fordi de ikke klarer å konsentrere seg. Andre igjen får hodepine når de skal jobbe med lekser fordi de ser uklart eller dobbelt på korte avstander.

Siden de ikke har noe å sammenligne med, vet de ikke hva det vil si å se godt. Mange barn sliter unødig rett og slett fordi de ser dårlig. Det burde derfor vært innført en standard rutine for kontroll av syn engang i løpet av de første to skoleårene og det er viktig at lærere i barneskolen har fokus på syn når en elev ikke har normal faglig utvikling når barn begynner på skolen.

-Hvor ofte bør man sjekke seg?

-Unge brillebrukere mennesker bør sjekke seg rundt hvert tredje år. For voksne over førti vil jeg anbefale å ta en synsundersøkelse hvert andre år. Det kan være spesielle årsaker til at noe må følges opp litt tettere. Da bør man lage en personlig oppfølgingsplan med optikeren sin. For eksempel er øyesykdommen grønnstær langt fremkommet før man selv merker at noe er galt. Folk med diabetes er også en spesielt utsatt gruppe når det gjelder synsnedsettelse.

Synet blir også gradvis svekket med alderen. Siden utviklingen foregår langsomt, går man ofte unødig lenge før man får korrigert dette gjennom en brille eller linser.

Nytt liv med enkle midler

Hun har selv vært med på prosjektreiser gjennom VFA både til Guatemala og Peru. Karin Lund har også bodd flere år i Mexico og kjenner godt til utfordringer i utviklingsland med tanke på helse og økonomi.

-Grønn Grå stær er ofte en vanlig øyesykdom som skyldes at linsen i øyet blir uklar. Denne prosessen fremskyndes hvis man utsettes for mye UV-lys. Når mange jobber ute på åkeren uten beskyttelse for solen vil det være flere som får denne sykdommen i tidligere alder enn det vi ser heg hjemme, forklarer hun.

– En enkel solbrille hadde vært nok beskytte øynene mot for mye UV lys og dermed minsket risikoen for å få grå stær eller andre skader på øyet som skyldes sollys.

En annen typisk gruppe, er de som har behov for lesebriller. Synet blir som kjent svakere når man blir eldre. Mange kvinner mister inntektskilden når de kommer opp i 40 årene og blir for svaksynte til å kunne sy. En riktig tilpasset brille kan forandre livet både til den det gjelder og hele familien.

- Å være med VFA på prosjektreiser, er en god wake up til hvor godt vi har det. Det er mange skjebner som fester seg. Jeg husker godt en mann i 30 årene som var avhengig av moren sin for å kunne gå. Han hadde aldri hatt briller før og synet ble målt til minus 16. Han så kanskje maksimalt 10 cm foran seg. Å se reaksjonen hans da han plutselig fikk på seg en riktig tilpasset brille, gjorde et sterkt inntrykk. Ikke bare kunne han plutselig se omgivelsene rundt seg. - , det ga han helt nye muligheter til å bevege seg uavhengig av andre og å skaffe seg en jobb.

Brillelands rause bidrag

- Det er vissheten om slike hendelser, som gjør det så meningsfylt for oss i Brilleland og støtte VFA i deres viktige arbeid, sier hun og oppfordrer folk til å bestille seg en synsundersøkelse i tidsrommet 7. – 10. Oktober. På den måten støtter de VFA med 50 kroner for hver synsundersøkelse som bestilles. For alle briller som leveres i samme tidsrom, gir Brilleland en rabattkupong på 200 kroner til kjøp av nye briller.

bottom of page