top of page

Patty og de frivillige

- Den største utfordringen er å få med frivillige, sier Patricia Aguilar Sanchez de Echeverria. I ti år har hun gjort en enestående innsats som lokalkontakt for VFA Norge og Sverige i Guatemala.

Patricia Aguilar Sanchez de Echeverria har vært VFAs samarbeidspartner i Guatemala siden grunnleggelsen for ti år siden.

Til daglig driver hun et arkitektfirma sammen med ektemannen Guido Echeverria, men med et stort hjerte og et bredt kontaktnett innen menigheten, er hun VFAs store organisator og hjelper i Guatemala. Hun har nå etablert en lokalavdeling for VFA i Antigua som består av frivillige. Her er hun ansvarlig for logistikken rundt VFA sine brilleprosjekt både fra Sverige og Norge.

Store utfordringer

- Hvor tidlig starter dere forberedelsene før vi kommer?

- Det ligger i bakhodet hele året, men i de siste to månedene før en prosjektgruppe kommer, er det fullt kjør. Ikke minst tar det tid å nå frem til de som virkelig trenger hjelp. Mange er analfabeter og kan ikke lese. Mye av informasjonen må derfor foregå muntlig. Blant annet får vi hjelp til dette av prestene som opplyser om dette i forbindelse med gudstjenester.

Et sammensatt puslespill

- Hva er den største utfordringen med prosjektet?

- Å få tak i nok frivillige. Det er mange detaljer som skal på plass, både i forkant og underveis. Vi opererer i fattige bydeler. Sanitære forhold må ivaretas og vi må finne egnede lokaler som kan passe til å ta i mot en folkemengde på opp mot 150 personer. Selv om vi har holdt på i ti år og mye går på skinner av erfaring, trengs det likevel mange frivillige. Heldigvis er det en veldig hyggelig jobb som gir mye glede og latter.

Gleden en drivkraft

- Hva er motivasjonen?

- Det å se hvordan et ansikt stråler av forundring og glede over å kunne se bokstavene i avisen eller detaljer på avstand. Å vite at en brille kan være starten på et nytt liv i form av arbeid/skole. Det at det kommer folk helt fra Norge og Sverige som frivillig bruker ferien sin for å komme hit å hjelpe. Det er stort å få være en del av dette.

bottom of page