top of page

Nyttårshilsen fra lederen

Kjære VFA-venner!

Ved disse tider bruker vi i VFA å gjøre en gjennomgang av årets som har gått: Rapportere fra arbeidsreiser som har blitt gjennomført i løpet av året og takke for all bistand og støtte.

I 2020 rakk vi såvidt å få fullført Guatemalaprosjektet.

Så kom Covid -19, og i juni måtte vi se i øynene at det ikke ville bli mulig å gjennomføre flere prosjektreiser dette året. Alt foranstående ble lagt på is inntil videre avklaring av pandemien.


I denne tiden har det vært til stor oppmuntring at Brilleland og Interoptik også i høst har bidratt med betydelige midler til videre arbeid. Dette gjør at vi, så snart det blir trygt å reise igjen, kan sende nye team til våre kontaktpunkter i Peru, Kambodja og Guatemala, og at organisasjonen har økonomi til å tåle økte kostnader.


Styret i VFA har fortsatt sine månedlige møter. Vi erfarer at det er tunge tider for våre samarbeidspartnere lokalt og tror det er av stor verdi å få prosjektarbeidet i gang igjen så fort det er forsvarlig.


I mellomtiden vil vi få sende våre beste ønsker til alle våre VFA-venner for året som ligger foran oss.


RIKTIG GODT NYTT ÅR!


Hilsen Gunnar Lindgren


Comentarios


bottom of page