top of page

Sommerhilsen fra lederenKjære venner!

Året 2020 ble startet med å invitere til Nyttårstreff for medlemmene hjemme hos Kristin og meg i Bjerkealléen i Oslo. En hyggelig kveld med presentasjon av vårt arbeid og våre prosjekter. Ekstra stas var det å kunne hilse både nye medlemmer og Perus ambassadør velkommen.

Prosjekt Guatemala

I månedsskiftet januar/februar ble nok en vellykket prosjektreise til Guatemala gjennomført. Takket være god planlegging, dyktige prosjektdeltagere og trofaste lokale samarbeidspartnere, har dette blitt et velfungerende og årlig gjentagende prosjekt.

I år er det ti år siden vi hadde vår første prosjektreise til landet.

På årets tur ble det utdelt ca. 1.600 innsamlede briller.

Heldigvis kom gruppen på fire optikere og tre assistenter vel hjem, før Covid-19 restriksjonene inntrådte.

Utsatt årsmøtet

Styremøter har blitt gjennomført digitalt som planlagt .

Årets årsmøte ble på grunn av covid-19, avlyst. Styremedlemmene på valg har akseptert å sitte et år til. Nytt valg av styret er derfor utsatt til 2021.

Alle prosjektreiser lagt på is.

På styremøtet den 15. juni 2020 ble det besluttet å flytte de kommende tre prosjektreiser et år frem i tid. Det er per i dag ikke mulig å reise til disse landene, - slike prosjekter trenger også god planlegging.

Vår hovedsponsor, Synoptik Norge/Brilleland, er innforstått med situasjonen og støtter vår beslutning.

Viktigere arbeid enn noen gang.

Dette har vært en like rar tid for oss i VFA, som for alle andre. Vi har beholdt kontakt med alle samarbeidspartnere i Kambodsja, Peru, og Guatemala. Alle er innforstått med at prosjektene er utsatt og så vidt vi vet, har ingen av våre kontaktpersoner blitt syke.

Ellers går arbeidet med å samle inn briller som før. Mange forsendelser fra hele landet venter på å bli ferdigstilte. Vi kommer derfor tilbake med dato for en arbeidshelg i Mysen til høsten og håper å se mange av dere da.

Når det igjen blir mulig å fortsette arbeidet gjennom prosjektreiser, vil situasjonen og behovet for vår hjelp trolig være større enn noen gang.

Mine tanker for høsten er et håp om at vi kan komme oss av gårde på nye, viktige og spennende prosjekter i 2021.

Fortsatt god sommer!

Hilsen Gunnar Lindgren

bottom of page